Webapplicatie

Windocare

Windocare

Vraag van de klant

Het automatiseren van de verwerking van nieuwe supporttickets. Een nieuwe aanvraag kwam binnen in de mailbox waarbij een medewerker deze in het Adsolut-CRM-pakket moest ingeven. Eerst diende gecontroleerd te worden of de klant reeds in het systeem zat of niet. Indien niet, dan de klant aanmaken. Vervolgens contactpersoon aanmaken, supportticket aanmaken, offerte aanmaken en versturen. Een heleboel handelingen dus.

Onze oplossing

Wij ontwikkelden een "tussenportaal" waar de nieuwe aanvragen verzameld worden. De medewerker opent in de portaal de nieuwe aanvragen. Bij het openen wordt door onze gebouwde logica gecheckt of de klant reeds bestaat of niet. Vervolgens kan de medewerker aangeven of het om een nieuwe klant gaat of om een bestaande klant. De medewerker kiest de bijhorende offerte en met 1 klik op de knop worden in Adsolut CRM alle nodige acties uitgevoerd. Hier werd dus een enorme stap gezet qua tijdsbesteding en efficiëntie.

Nadien evolueerde de applicatie verder met de mogelijkheid voor de klant om zijn dossier op te volgen, offertes online goed te keuren, een volledig Techniekers-portaal waarbij een link met Sharepoint werd gelegd voor het bewaren van foto's en interventieverslagen, een track-and-trace-pagina voor de klant enz.

Uw project eens bespreken of graag een vrijblijvende offerte?